Oran ve Orantı

Oran: Aynı türden (birimleri aynı) iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir. a,b ∈ R ve b≠0 olmak üzere a:b veya daha çok kullanılan şekliyle \( \frac{a}{b} \) şeklindeki ifadelere a’ nın b’ ye oranı denir. Orantı: İki veya daha fazla oranın birbirlerine eşit olmasına orantı denir. \( \frac{a}{b}=\frac{c}{d} \)eşitliği bir orantı belirtir. k sabit bir sayı olmak üzere \(…Read More