Oran ve Orantı

Oran: Aynı türden (birimleri aynı) iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir. a,b ∈ R ve b≠0 olmak üzere a:b veya daha çok kullanılan şekliyle \( \frac{a}{b} \) şeklindeki ifadelere a’ nın b’ ye oranı denir. Orantı: İki veya daha fazla oranın birbirlerine eşit olmasına orantı denir. \( \frac{a}{b}=\frac{c}{d} \)eşitliği bir orantı belirtir. k sabit bir sayı olmak üzere \(…Read More

Üslü İfadeler

ÜSLÜ İFADE a ve b birer sayı yada harf olmak üzere  \(a^b\) şeklindeki ifadelere üslü ifade denir. Bu gösterimde a’ ya taban, b’ ye de üs denir. Anlamı: a kadar b’ yi yan yana yazarak çarpmak demektir. Örnek: \(3^4\) ifadesi 4 tane 3’ü çarp anlamına gelmektedir. \(3^4\) = 3.3.3.3 = 81 Gerçek Sayıların Pozitif Tam…Read More